Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiologist nedir?

radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


metal : n. Maden.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.