Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiologist nedir?

radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


erotomaniac : a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. Şehvet düşkünü.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


mouth : n. Ağız, os.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


pharyngolysis : n. Yutak felci.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


premenstruum : n. Adetten önceki devir, menstruasyon öncesi.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk