Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiologist nedir?

radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


cowperitis : n. Cowper bezlerinin iltihabı.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


eccyesis : n. Dış gebelik.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


posiomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, aşırı şeklide içki arama ve içme eğilimi.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


properitoneal : a. Periton önünde.