Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiologist nedir?

radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


vaccin : n. Aşı.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


masseur : n. Masaj yapan adam, masör.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


orthotist : n. Ortopdeik korse uzmanı.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.