Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiologist nedir?

radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


cholera : n. Kolera.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


exodic : a. See: Efferent.


extra-articular : a. Eklemdışı.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hemolytic : a. Hemoliz meydanag etiren.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.