Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiologic nedir?

radiologic : n. Radyoloji ile ilgili

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


gravid : a. Gebe, hamile.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.