Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiologic nedir?

radiologic : n. Radyoloji ile ilgili

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


gliacyte : n. See: gliocyte.


hyponychial : a. Tırnak altında.


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


phallus : n. See: Penis.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.