Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiokymogram nedir?

radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


freezing : n. Donma, konjelasyon.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


laboratorian : n. Labrant.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.