Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiokymogram nedir?

radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


gonycampsis : n. diz kavsi.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


melan(o) : pref. Siyah.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


osteodynia : n. Kemik ağrısı.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


oxycephalic : a. Sivri kafalı.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.