Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiokymogram nedir?

radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyskaryosis : n. Servikal smear'daki anormalliğin malignite olasılığı açısından dikkati çeker olması hali.


epiploic : a. Epiplona ait.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


gristle : n. Kıkırdak.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


iodometry : n. See: iodimetry.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


myelinic : a. Miyeline ait.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


opercular : a. Operculum'a ait.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.