Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiokymogram nedir?

radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


engorgement : n. Tıkanma kan hücumu, kanlanma, hiperemi, konjestiyon.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


mandibular : a. Altçeneye ait.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


rabies : n. Kuduz hastalığı,