Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radioisotope nedir?

radioisotope : n. Radyoaktif özelliğe sahip izotop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


efferent : a. Götürgen, eferens.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.