Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radioisotope nedir?

radioisotope : n. Radyoaktif özelliğe sahip izotop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


child : n. (pl. children). Çocuk


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


illinition : n. See: İnunction.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.