Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radioisotope nedir?

radioisotope : n. Radyoaktif özelliğe sahip izotop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


education : n. Eğitim, öğretim.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


fiberless : n. Lisiz.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.


retrotracheal : n. Trakea'nın arkasında.