Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radioiodine nedir?

radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleretic : a. 1. Karaciğeden safra salgılanmasıyla ilgili; 2. Karaciğerden safra salgılanmasını uyaran madde (ilaç vs.).


cryptorchidism : n. See: cryptorchism.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


deja vu phenomenon : n. Beynin temporal lobundan kaynaklanan epilepsiler'de ve belirli epileptik durumlarda görülen hatırlama olayı.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


histoma : n. Doku tümörü.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


orchis : n. Testis, haya, husye.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


pneumato : pref. See: Pneum


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.