Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radioiodine nedir?

radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borne : a. Doğurulmuş.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


dactylic : a. Se: Dactylar.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


longissimus : n. en uzun.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


prehension : n. 1. Tutma, yakalama, kavrama; 2. Anlayış, idrak, kavrayış.


pyrochemical : a. biochem. Yüksek sıcaklık kimyasına ait.


sudatoria : n. Çok terleme, aşırı ter dökme, efidroz.


symbrachchydactylia : n. Parmakların normale oranla kısa ve birbirine yapışık oluşu.