Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radioiodine nedir?

radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


intraoral : a.Ağız içinde.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


myitis : n. Kas iltihabı.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.