Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radioiodine nedir?

radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.