Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiography nedir?

radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması, abdominal histerektomi.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


submalleolar : a. Malleolus altında.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


reniform : a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbrek şeklinde.