Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiography nedir?

radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


guide : n. Oluklu sonda.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


melenemesis : n. Siyah kusmuk.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


myelotomy : n. Omurilik ameliyatı, miyelotomi.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.