Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiography nedir?

radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


flathead : a. Yassı kafa.ı


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


scrotal : a. Skrotuma ait, scrotalis.


semenuria : n.İdrarda meni çıkarması, semenüri.


stereometer : n. Katı cismin veya bir boşluğun hacmını ölçmede kullanılan alet, stereometre.


sulfamethazine : n. Başta pnömokok enfeksiyonları olmak üzere çeşitli bakter enfeksiyonlarına karşı başarı ile kullanılan toksik etkisi düşük, sülfadiazin türevi bir sülfonamid, sülfametazin.