Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiography nedir?

radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


novocain(e) : n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi için kullanılan ve enjeksiyonla alınan bir ilaç, novokain (prokain hidroklorid).


oscheo- : pref. See: osche-.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.


retromammary : a. Meme ardı.


sanies : n. Sulu kanlı ve pis kokulu cerahat.


scintiscanner : n. Dokuda ulunan ve gama ışını yayan bir izotopun yoğunluğunu ölçen alet.