Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiographer nedir?

radiographer : n. Röntgen teknisyeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


endolysin : n. Hücre içinde bulunan ve bakterileri yok eden lenfositik madde.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


laparoscopy : n. Transperitoneal yoldan yararlanılarak pelvis organlarının endoskopik muayeneis.


leg : n. Bacak.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


melagra : n. Kol veya bacak kaslarında hissedilen ağrı.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.