Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiographer nedir?

radiographer : n. Röntgen teknisyeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatorrhea : n. Dışkıda sindirilmemiş et liflerinin bulunuşu (Pankreas yetersizliğinde görülür).


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


extravaginal : a. Vaginadışı.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


industrial therapy : n. Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


lenticula : n. (pl. lenticulae). 1. Gözde çkıan kızıl leke, çil, lentikül; 2. Mercek; 3. Mercimekcik.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.