Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiographer nedir?

radiographer : n. Röntgen teknisyeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrology : n. See: chondrography.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


cytochrome : n. Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve hücre solunumunda önemli rol oynayan bir piğment, sitokrom.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


inebriant : a. Sarhoş edici faktör.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.


sensorimotor : a. Hem duygusal hem de hareki olan.