Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiographer nedir?

radiographer : n. Röntgen teknisyeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.