Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiograph nedir?

radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


gonitis : n. Diz veya diz ekleminin iltihabı.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


myomelanosis : n. kas melanozu.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


shield : n. Kalkan şeklinde boru veya organ.


superior : a. Üst, üst tarafında bulunan, yukarı, üstte.


syncanthus : n. Göz küresinin göz çukuruna yapışması.


tibiofemoral : a. Tibya ve femura ait.