Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiograph nedir?

radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


male : a.&n. Erkek.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


myopathic : a. Miyopatiye ait.


occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.