Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiograph nedir?

radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.