Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiograph nedir?

radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


sterol : n. Hayvansal ve bitkisel dokularda bulunan steroid yapıda bir madde.


sucrose : n. biochem. Şeker kamışı veya şeker pancarından ede edilen bir şeker, sakroz (C12H22O11).


thyrotoxicosis : n. Tiroid bezinin aşırı faaliyetinden doğan durum.