Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiogenic nedir?

radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


fundectomy : n. Bir organın dip kısmının ameliyatla çıkarılması, fundektomi.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


malleal : a.Orta kulaktaki çekiç kemiği ile ilgili.


measly : a. Kızamıklı.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


sidero : pref. Demir anlamına önek.