Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiogenic nedir?

radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


chasma : n. Esneme, istemdışı ağızın açılıp kapanması.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.


motorius : n. Motor sinir.


nictitate : v. Göz kırpmak.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.