Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiogenic nedir?

radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


decase : n. Ölüm, vefat.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


lactocele : n. See: galactocele.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.