Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiogenesis nedir?

radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


lageniform : a. Şişebiçim.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


procreation : n. Üreme, çoğalma.