Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiogenesis nedir?

radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.


condyle : n. 1. Elin parmak eklemlerinin başları; 2. Kemiğin ucunda olan yumru, lokma, kondil. condylus


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


dolorous : a. Ağrılı.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


iritic : a. İris'le ilgili.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


mammotrophic : a. See: Mammotropic.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.