Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiogenesis nedir?

radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brassiere : n. Memeleri alttan destekleyerek dik tutma amacıyla kullanılan araç, göğüs askısı, sutyen.


cardioquin : n. See: Quinidine.


catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hematinometer : n. kandaki hemoglobin miktarını ölçme aleti.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


intranatal : a. Doğum anında.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


lymphoglandula : n. (pl. lymphoglandulae), Lenf düğümü, lymphonodus.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


osetoplast : See: Osteoblast.


pachyderma : n. See: Pachydermia.