Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiodontist nedir?

radiodontist : n. Diş radyoloğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


ischiadic : n. See: ischiatic.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


prostatolith : n. Prostat taşı.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.


quantivalence : n. Kimyasal değerlik.