Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiodontist nedir?

radiodontist : n. Diş radyoloğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


colpoperineorraphy : n. Vaginada doğumlara bağlı gevşemenin ve perine yırtıklarının cerrahi olarak tamir edilmesi.


depth : n. Derinlik.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


gigantism : n. Hipofiz ön lobunun fazla çalışmasından doğan dev yapılılık.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


psychoanalist : n. Psikoanaliz yapan kimse, psikoanalist.


rhinopathy : n. Burun hastalığı, rinopati.


spherocyte : n. Küresel eritrosit, sferosit.


stapediolysis : n. Üzengi kemiği (stapes)'nin yapışıklıklarından kurtarılarak serbest hale getirilişi, bu amaçla yapılan kulak ameliyatı, stapedioliz.