Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiodontia nedir?

radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


loxia : n. See: Torticollis.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


paludism : n. See: Paludal fever.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.


reinforce : v. Kuvvetini artırmak, takviye etmek.