Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiodiagnosis nedir?

radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


excreta : n. See: excretion.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


impulsion : n. Tahrik.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


odonthemodia : n. Dişlerin çok hassas olması.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


proctostomy : n. Rektuma ağız açma, proktostomi.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


recuperation : n. Bir hastalığı takiben kişinin eski sıhhatini yeniden kazanması, iyileşme.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.