Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

radiodiagnosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


peripleural : a. Plevrayı saran.


psychophysiology : n. Ruhi ve fizyolojik hadiseler arasındaki ilgileri inceleyen bilim.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.