Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiodiagnosis nedir?

radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


hepatomalacia : n. Karaciğer yumuşaması, hepatomalasi.


guanidine : n. biochem. Aminokarbomik asidin bazı (NH:C (NH2)2).


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


logopathy : n. Konuşma bozukluğu.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


retractile : a. Geri çekilebilir.


scurfy : a. 1. Kepekli; 2. Kabuklu.