Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiodiagnosis nedir?

radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cholera : n. Kolera.


compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


impervious : a. See: İmpermeable.


isodiametric : a. Aynı çapta.


microlith : n. Çok küçük taş.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


mortar : n.Eczacı havanı.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


perisplenic : a. Dalağı saran.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.