Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiodiagnosis nedir?

radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


dyschezia : n. Zor veya ağrılı defekasyon.


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


foamy : a. Köpüklü.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


oulorrhagia : n. See: Ulorrhagia.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


pyocalyx : n. Böbrek pelvisi (piyelon) ve çanakta cerahat toplanması.


reticulocytopenia : n. Kanda retikülosit azalması.


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.


sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.