Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiodermatitis nedir?

radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


orchido- : pref. See: Orchi-.


panhysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, boyun, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.


sacro-anterior : n. doğum esnasında görülen bir prezantasyon şeklini belirtmek için kullanılan deiym.


spurious : a. Yüzeyel, asıl değil, benzer aldatıcı, spurius.


stroke : n. 1. İnme, felç; 2. Çarpma; 3. Nöbet, kriz.