Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiodermatitis nedir?

radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


photic : a. Işığa ait.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


roentgen, röntgen (Wilhelm Konrad), : n. Kendi adı ile anılan ışınları bulan Alman bilgini (1845-1923).


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


sialaporia : n. Az miktarda tükürük salgılanması, tükürük azlığı.


stasimorphy : n. Herhagni bir vücut bölümü veya organda normalg elişimin durması nedeniyle meydana gelen şekil bozukluğu, stazimorfi.


styrene : n. biochem. Benzen ve etilenden sentezi yapılan sıvı hidrokarbon (C6H5CH CH).


swelling : n. Şiş, tümör, şişme, şişlik.