Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiodermatitis nedir?

radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hydrotherapy : n. see: Hydropathy


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


intravaginal : a. Vagina içinde.


laminectomy : n. Omurların spinal çıkıntıları ile enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması, laminektomi.


luteoma : n. See: Thecoma.


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.