Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

radiodermatitis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


ectozoa : n. Dış parazit.


exenteration : n. see: Evisceration.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


hybridity : n. Melezlik.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


multi- : pref. Çok, mülti.


neurolymph : n. Beyin-omurilik sıvısı.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


reposition : n. Normal durumuna koyma, normal yerine yerleştirme.


rheotrope : n. Akımın yönünü değiştiren alet.


sinal, sinusal : a. Sinusa ait, sinusa benzer.


succinic acid : n. biochem. Kehlibar asidi, suksin asit (COOH.CH2CH2-COOH).