Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiode nedir?

radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


oath : n. Yemin


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


oid- : suff. Benzer gibi anlamına sonek.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


potator : n. Ayyaş.


psora : n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis.


pulse : n. Nabız, pulsus.


radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.


roentgenoscopy : n. Radyoskopi, flöroskopi.