Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiode nedir?

radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.


pyochezia : n. Dışkıda cerahat bulunması,irinli feçes, piyokezi.