Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiode nedir?

radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


menostasis : n. See: Menoschesis.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


otoncus : n. Kulak tümörü.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


poli(o) : pref. Gri madde.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.