Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiocurable nedir?

radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


guanidine : n. biochem. Aminokarbomik asidin bazı (NH:C (NH2)2).


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


lien : n. Dalak.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


pectase : n. biochem. Meyvalarda pektinin demetilasyonunu katalize ederek pektik asit meydanag etiren enzim, pektaz.


pericardiectomy : n. Perikardın ameliyatla çıkarılması, perikardiyektomi.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


premenstruum : n. Adetten önceki devir, menstruasyon öncesi.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.


rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.


skiametry : n. Gözde kırılma hatalarını meydana çıkarmak için yapılan muayene.


splenomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin birlikte yumuşaması.


sporo- : pref. See: Spor-.