Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiocurable nedir?

radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


chromophile : n. See: Chromophil.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


ectozoa : n. Dış parazit.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


proximal : a. Yakınsal, proksimal (Daha çok, taraflar için kullanılır ve gövdeye yakın anlamındadır), organın bağlanma noktasına yakın, proximalis.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


septivalent : a. Yedi değerli.


spondylopyosis : n. Omur cerahatlanması.