Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiocurable nedir?

radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


condom : n. prezervatif


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.