Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiocurable nedir?

radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hema, hemato : pref. Kan.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


peripyloric : a. Piloru saran.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


reticuloma : n. Retiküloendotel kaynaklı hücrelerden oluşmuş tümör.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.


santonin : n. Ak pelinden çıkarılan ve ilaçlarda kullanılan acı madde.


season : n. Mevsim.


serocolitis : n. Kalın barsak seröz tabakasının iltihabı, serokolit.