Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radioctive nedir?

radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


mastigophora : n. See: Flagellata.


morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


phlegmy : a. Balgamlı.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


sac : n. Kese, torba, kese şeklinde organ, saccus.