Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radioctive nedir?

radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clotting : n. Pıhtılaşma.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


laminectomy : n. Omurların spinal çıkıntıları ile enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması, laminektomi.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.