Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiocontrast nedir?

radiocontrast : a. X ışınlarını geçirmeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


osteocyte : n.Kemik hücresi.


paraspasm : n. 1.Bacaklarda aniden gelişen kas kasılması, bacak spazmı; 2. Bacakların, beyin motor nöronlarındaki herhangi bir lezyona bağlı olarak gelişen spastik felci, spastik parapleji.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


procercoid : a. Serkoid öncesi.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


subplacental : a. 1. Decidua vera ile ilgili; 2. Plasenta altında.


synapsis : n. Mitozis başangıcında homolog kromozomların karşı karşıya gelmeleri ve birleşmeleri.