Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiocontrast nedir?

radiocontrast : a. X ışınlarını geçirmeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


normotonic : a. Normal tonüslü.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.