Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiochemistry nedir?

radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


habenular : a. Habenulaya ait.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


mycete : n. Mantar.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.