Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiochemistry nedir?

radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


latissimus : a. En geniş.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


regenerate : v. Yeniden meydanag elmek, yenilenmek.


semeiotics : n. See: Symptomatology.