Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiochemistry nedir?

radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


hemidiaphragm : n.Diyafragmanın yarı parçası.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


intracorporeal : a.Vücut içi, vücut içinde.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


methyl salicylate : n. biochem. Romatizma tedavisinde kullanılan özel kokulu sıvı (C8H8O3).


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


myodynia : n. See: Myalgia.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.