Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiochemistry nedir?

radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


lypothymia : n. See: Melancholia.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


myomalacia : n. Marazi kas yumuşaması, miyomalasi.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.


rinderpest : n. Sığır vebası.


supracerebral : a. Beyin (cerebrum) üstünde.