Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiocarpal nedir?

radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


ergotism : n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden yenmek suretiyle meydana gelen hastalık.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


midwife : n. Ege.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


potator : n. Ayyaş.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.