Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiocarpal nedir?

radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


glomangioma : n. El veya ayak derisindeki kan damarlarından gelişen mavimtrak kırmızı renkte ağrılı tümör.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


ossiferous : n. Kemikleştiren, kemik yapıcı.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.