Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiocarpal nedir?

radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


digitus : n. anat. Parmak.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


galeropsia : n. Galeropia.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


oxycephalic : a. Sivri kafalı.


parallergia : n. Belli bir allerjen'e karşı oluşan duyarlığın, vücudu diğer alerjenlere karşı da hassas kılacak zemin yaratması, parallerji.