Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiocardiography nedir?

radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


dropsy : n. Sıskalık.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


mineralocorticoid : n. Vücudun madeni metabolizmasına tesir eden böbreküstü korteksinin salgısı.


myo-edema : n. Kas ödemi.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


orchidic : a. Testislere ait.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


prostat : pref. Prostat bezi anlamına önek.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.