Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiocardiography nedir?

radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


duodenectasis : n. Duodenum'un genişlemesi.


electrization : n. Elektriklenme.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


mononeural : a. Tek sinirli.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


preanal : a. Anüs önünde.


puerilism : n. Yetişkinde çocuksu ruhsal durum.