Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiocarbon nedir?

radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


polypotrite : n. Polipleri ezmede kullanılan cerrahi alet.


preoxygenation : n. Önceden oksijenleme.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.


pyonephrolithiasis : n. Böbrekte taş ve cerahat bulunması.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.