Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiocarbon nedir?

radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


crapulence : n. Ayyaşlıktan ileri gelen hastalık, mide fesadı.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hematosalpinx : n. Salpenkste aybaşı kanı toplanması.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


linseed : n. Keten tohumu.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


sclerogeny : n. Sert kıvamda doku oluşması.


taxon : n. Sınıflandırmada müşterek özellik taşıyan canlıların oluşturduğu grup.


tegmen : n. (pl. tegmina). Örtü, tavan, tegmen(tum).