Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiocarbon nedir?

radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


gymnastics : n. sistemli kas idmanı, cimnastik.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hypergenitalism : n. Genital bezlerin fazla çalışmasına bağlı olarak erken bülug ve sinsiyet organlarında fazla gelişme tablosu, hiperjenitalizm.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


jelly : n. Pelte.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.