Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiocaesium nedir?

radiocaesium : n. Caesium elementinin radyoaktif şekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


homolateral : a. Aynı tarafta.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


lupous : a. Lupusa ait.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


nose : n. Burun, nasus.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.