Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiocaesium nedir?

radiocaesium : n. Caesium elementinin radyoaktif şekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradytocia : n. Doğumun uzaması, uzamış doğum.


bronchophony : n. Bronş sesi.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


polypus : n. (pl. polypi). See: polyp.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


salacity : n. Kuvvetli cinsel arzu, şehvetlilik, şehvet.