Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiocaesium nedir?

radiocaesium : n. Caesium elementinin radyoaktif şekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


intra- : pref. İçinde, içi.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


portacaval : a. Vena porta ve vena cava inferior ile ilgili.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).