Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiobiology nedir?

radiobiology : n. Radyobiyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


cardiomegaly : n. Kalb büyümesi.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


decidua : n. dış amniyon zarı.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


erotographomania : n. Kişide, hastalık derecesinde devamlı aşk mektupları yazma eğilimi.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.