Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiobiology nedir?

radiobiology : n. Radyobiyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


continuity : n. Devamlılık.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


helianthin : n. biochem. Portakal sarısı anilin boyası.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


litter : n. Sedye


mors : n. Ölüm.


obturator : n. Tıkaç.


orthocephalic, orthocephalous : a. Kafatasının uzunluğu ile eni arasındaki oranı orta derecede olan.


paralyzer : n. See: Paralyser.


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


practice : n. 1. Pratik, egzersiz; 2. Tecrübe, görüş, anlayış; 3. Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


remedy : n. İlaç, deva, çare.