Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiobiology nedir?

radiobiology : n. Radyobiyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


intermammary : a. Memeler arasında.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


ischochymia : n. Mide hazımsızlığı.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


oligocystic : a. Yalnız birkaç kist ihtiva eden az kistli.


pampinocele : n. See:Varicocele.