Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiobicipital nedir?

radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


geophagia : n. See: geophagism.


gonadial : a. See: gonadal.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


pellicula : n. See: Epidermis.