Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiobicipital nedir?

radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


dicliditis : n. Özellikle kalb kapağı iltihabı.


extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


intervascular : a. Damarlararası.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


radiotoxemia : n. Işınım sonucu olan toksemi.