Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiobicipital nedir?

radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


gonadotrophism : n. Endokrin yapısında gonadların hakimiyeti, gonadotropizm.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


odontoschism : n. Diş çatlaması.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


phosphatide : n. See: Phospholipid.


polioclastic : a. Sinir sisteminin gri maddesini tahrip eden.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.