Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radioactivity nedir?

radioactivity : n. Radyoaktivite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


enterograph : n. Barsak hareketlerini kaydeden alet.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


gram : n. Gram.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


inflator : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğuna hava (gaz) vermede kullanılan aygıt.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


prime : a. İlk, birinci, primus.


prosogaster : n. See: Foregut.