Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radioactivity nedir?

radioactivity : n. Radyoaktivite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


carotenoid : a.&n. biochem. a) Karoten gibi. b) Karoten şeklinde bileşim.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


dropper : n. Damlalık.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


infra- : pref. Alt.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


pharygno- : See: Pharyng-.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


sporogenous : a. Sporlar aracılığıyla üreyen, sporla çoğalan.