Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radioactivity nedir?

radioactivity : n. Radyoaktivite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


hyperthyroidism : n. boynun önünde bulunan tiroid (kalkan) bezinin fazla çalısmasından ileri gelen durum.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


micro- : pref. Küçük, ufak.


myxoblastoma : n. Miksom ve mikrosarkomu içine alan müköz bağ dokusu hücresi tümörü.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


odontoblast : n. Diş yuvası.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


ringworm : n. 1. Halka halinde çıkan bir cilt hastalığı; 2. Umumiyetle çocuklarda görülen kellik.


rubefaciens : n. Cilde tatbik edildiği zaman bölgenin kızarmasına sebep olan madde.