Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radio nedir?

radio : pref. 1. Radyo veya radyum (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. Bileğin dış kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


cornual : a. Boynuza ait.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


paraspadia : n. Uretra'nın penis'in sağ veya sol yanına açılması.


periphrenitis : n. diyafram ve ona bağlı yapıların iltihabı, perifrenit.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.