Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radio-ulnar nedir?

radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.