Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radio-ulnar nedir?

radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

false : a. Sun'i, taklit, takma


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


periangiitis : n. Kan veya lenf damarı çevresindeki dokuların iltihabı.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


rachial : a. Belkemiğe ait.


sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.


splanchnicectomy : n. Splanknik siniri çıkarma ameliyatı.


stigmatism : n. 1. Derinin nokta veya benek şeklinde yaygın lekeler göstermesi ile belirgin durum; 2. Cisimden gelen ışınlarının, normal görüşü belirlemek üzere retina üzerinde belli bir odak oluşturması.


stomachis : n. pl. İştah açan maddeler, özellikle acılı maddeler.


urology : n. Bevliye, üroloji.