Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radio-ulnar nedir?

radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

densimeter : biochem. Yoğunluk veya izafi ağırlığı ölçme cihazı, dansimetre.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


intermuscular : a. Kaslararası.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


lochiopyra : n. Doğum humması.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.


scillism : n. Ada soğanı ile zehirlenme.


spirochetosis : n. Spiroketlerden ileri gelen hastalık.