Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radio-isotope nedir?

radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


hydrosis : n. See: hydrosis.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


neurocentrum : n. Omur cismi.


omega melancholium : n. Melankolik yüz ifdaesini oluşturan iki kaş arasında diklemesine uzanan kırışıklıklar.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.