Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radio-isotope nedir?

radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


perforating : a. Delici, perforans.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


propyliodone : n. Bronkografide kullanılan bir kontrast madde.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.


sternohyoid : a. Sternum ve hiyoid kemiğe ait.