Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radio-isotope nedir?

radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


dermanaplasty : n. Zedelenmiş veya kötü nedbeleşmiş deri bölgesine sağlam yerden alınan deri aktarma, bu amaçla yapılan estetik ameliyat.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


infratemporal : a. Şakakaltı.


inosite : n. See: inositol.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


retrolingual : a. Dilardı.