Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radio-isotope nedir?

radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blow : v. Üflemek, dışarıya doğru kuvvetle soluk vermek.


borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


capsuloma : n. Böbrek kapsülünden gelişen tümör.


carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


membrum : n. Organ.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


rest : n. İstirahat.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.