Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radio-iodinated human serum albumin nedir?

radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cholecystalgia : n. safra koliği


choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


mia clinic : Göz kliniği


ferrated : a. biochem. Demir ihtiva eder.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.


serosa : n. Seröz zar.