Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radio-iodinated human serum albumin nedir?

radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


dietetics : n. Diyet ihtisası.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


fulgurant : n. Aniden gelen ve çabucak geçen, bıçak saplaması gibi duyulan ğarı.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


odontobothrion : n. Diş yuvası.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


saccharolytic : a. Şekeri parçalayabilen.


scleriritomy : n. Sklera ve iris ameliyatı.


seborrhea : n. Derideki yağ bezlerinin çalışma bozukluğu sonucu meydanag elen deri hastalığı, sebore.