Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radio-element nedir?

radio-element : n. Radyoaktif element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrology : n. See: chondrography.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


dactylus : El veya ayak parmağı.


emulsifier : n. Emülsiyon yapıcı madde.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


equinism : n. At yürüyüşü


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


postcordial : a. Kalb arkasında.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


soporific : a. & n. Uyku getiren, uyutucu (ilaç).


sprengel's shoulder deformity : n. Stapulanın konjenital olarak normalden daha yüksekte durması.


stirrpu : n. Üzengi kemki, os stapes.


stoamchic : a.&n. 1. Mideye ait, midevi; 2. Mideyi kuvvetlendirici ilaç.


synechotomy : n. Sineşi ameiyatı, sinekotomi.