Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radio-element nedir?

radio-element : n. Radyoaktif element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


fusible : a.Eritilir.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


inosite : n. See: inositol.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


pyloromyotomy : n. Pilor büzgen kasını kesme ameliyesi.


sound : n. & v. 1. Seda, ses; 2. Ses çıkarttırarak muayene etmek; 3. Sonda ile muyaene etmek.


splanchnoskeleton : n. Karın organları ile ilgili kemik oluşumu.


stapediolysis : n. Üzengi kemiği (stapes)'nin yapışıklıklarından kurtarılarak serbest hale getirilişi, bu amaçla yapılan kulak ameliyatı, stapedioliz.