Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radio-element nedir?

radio-element : n. Radyoaktif element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosclerosis : n. Kalb dokularının abğ dokusu artımına bağlı olarak sertleşmesi (Koroner arterlerde sertleşme ve tıkanmalar da olaya eşlik eder).l


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


esophagism : n. Yemek borusunun spazmı, yemek borusu duvarındaik kasların kasılmasına bağlı olarak organ lümeninin daralması.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


lascivious : a. 1. aşırı cinsel arzu taşıyan, şehvetli; 2. Cinsel arzu uyandıran, şehvet uyandırıcı.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


rectectomy : n. See: Proctectomy.


rose : n. 1. Gül; 2. Yılancık.


sialography : n. Salya kanalları ve bezlerinin radyografisi, siyalografi.


sickly : a. Hastalıklı.