Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radio humeral nedir?

radio humeral : a. Radyus ve humerus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


cystoradiography : n. See: cystography.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


descendens : a. İnen.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hydroquinine : n. biochem. Malarya hastalığında kullanılan kristal bir toz (C20H26O2N22H2O).


hypervitaminosis : n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ve özellikle D vitamini fazlalığına bağlı olarak meydana gelen herhangi bir durum.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


odontoblast : n. Diş yuvası.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.