Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiectomy nedir?

radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotic : a. Sphygmogram'ın ien kolu üzerinde iki çentik gösteren.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


decidualitis : n. Desidüa'nın patolojik değişikliklerle belirgin bakteriler etkisiyle oluşan iltihabı.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


electroscope : n. Bir cismin ihtiva ettiği elektriğin varlığı ile cinsini tayine mahsus alet, elektroskop.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


micrognathia : n. Altçenenin normalden küçük olması, mikrognati.


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.