Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

radiectomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


physics : n. Fizik.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


kibe : n. see: Chilblain.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


lymphopathia : n. Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


microdontia : n. Çok küçük dişlilik, dişlerin normalden küçük olması, mikrodonti.


mould : n. Çok hücreli mantar.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


pectenosis : n. Tarak sertleşmesi.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


serohemorrgaic : a. Serum ve kanla vasıflı.