Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculopathy nedir?

radiculopathy : n. Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastaık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


circumcorneal : a. Kornea çevresinde.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


metachromasia : n. Metokromazi.


metrolymphangitis : n. Uterus lenf damarlarının iltihabı.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


odaxetic : a. Isırık veya kaşıntı hissi veren.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon