Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiculopathy nedir?

radiculopathy : n. Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastaık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


colpoedema : n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


keratinous : a. Boynuzlu, boynuzsu.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


sanitarian : n. Sıhhiyeci.


serous : a. Serumlu, seröz, sulu, seruma ait, ecrosus