Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiculopathy nedir?

radiculopathy : n. Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastaık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


physiotherapy : n. Işık hava, su, hararet, elektrik gibi fiziki araçlarla yapılan tedavi, fizik tedavisi, fizikoterapi, fizyoterapi.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


internatal : a. İlyelerarası.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


phlegmonous : a. 1. Flegmonlu; 2. Flegmona ait.


psalis : n. See: Fornix


pulpy : a. Yumuşak, etli, özlü.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.


rheumatic : a. & n. Rumatik: 1. Romatizmaya ait (benzer), romatizmal; 2. Romatizmalı (kimse).


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.


stereometry : n. Katı cismin veya bir boşluğun hacmının, stereometre aracılığıyla ölçülmesi, stereometri.


stern(o)- : pref. Sternum ile ilgli.