Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiculopathy nedir?

radiculopathy : n. Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastaık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


gastroparalysis : n. Mide felci.


gravida : n. Gebe kadın.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


in utero : a. See: intrauterine.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


react : v. 1. Kimyasal olaya iştirak etmek, reaksiyona girmek; 2. Herhangi bir uyarıya karşılık vermek, tepki göstermek.


reactivation : n. Etki gücünü kaybetmiş bağışık kana komplementlere sahip taze serum ilave ederek tekrar etki gücü kazandırma.


refrangible : a. Kırılabilir.


salicin : n. biochem. Söğüt ve kavak ağaçlarının kabuk ve yapraklarından çıkarılan ve ilaç için kullanılan bir tuz (C13H18O7).


semisynthetic : a. Yarı sentetik.