Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculoneuropathy nedir?

radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


glasses. : n. Gözlük.


gluteal : a. İlyeye ait.


groove : n. oluk.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


hyponychial : a. Tırnak altında.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


malaria : n. Malarya, sıtma.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


obturator : n. Tıkaç.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


orthuria : n. Normal işeme.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.