Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiculoneuropathy nedir?

radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


cupping-glass : n. Vantuz.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


ethene : n. See: ethylene.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


hemetophagia : n. 1.Eritrositlerin fagositler tarafından imhası; 2. Kan içme, tedavi amacıyla kan içilmesi; 3. Kanda yaşama, kanla beslenme (Kan emici sineklerde görüldüğü gibi).


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


lent : pref. Mercek anlamına önek.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.


rutilism : n. Saçların kızıl renk göstermesi hali.


spongiose : a. Süngere benzeyen, süngerimsi.