Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculoneuropathy nedir?

radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


cartilago : i. Kıkırdak.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


frotteur : n. 1.Ovucu, ovma şeklinde masaj yapan kimse; 2. Sürtünme yoluyla cinsel haz alan kimse.


glossolysis : n. Dil felci.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


propeptone : n. biochem. See: Hemialbumose.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.