Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiculoneuropathy nedir?

radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


depot : n. Depo.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


flatfoot : n. Düztabanlık.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


shiver : n. & v. 1. Soğukveya korku nedenile, deri kaslarının istemdışı kasılma ve seğirmesine bağlı olarak meydana gelen titreme hali, titreme; 2. Soğuk veya korku nedeniyle titremek.