Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiculoneuropathy nedir?

radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diarrhea : n. İshal, diyare.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


hematoporhyria : n. Porfirin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen idrarda aşırı hematoporfirin bulunuşu, derinin güneş ışınlarına aşırı duyarlığı ve diğer bazı bozukluklarla belirgin durum.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


ovium : n. Olgun yumurta.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.