Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculomyelopathy nedir?

radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


concavoconvex : a. Bir tarafı içbükey diğer tarafı dışbükey.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


midwife : n. Ege.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


protospasm : n. Belli bir kas veya kas grubunda başlayarak daha sonra diğer kas veya kas gruplarına yayılan spazm şekli.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.