Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculomyelopathy nedir?

radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


chloranemia : n. Yetersiz beslenmeye bağlı özellikle genç kızlarda görülen demir eksikliği anemisi, klorotik anemi, kloranemi.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


dyspareunia : n. Ağrılı veya zor cinsel temas.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.


ptyalo : pr


rhinopharynx : n. Farenks'in yumuşak damağın üstünde kalan kısmı, nazofarenks, epifarenks, rinofarenks.