Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculomyelopathy nedir?

radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


continence : 1. Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme; 2. İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


genu : n. (pl. genua). Diz


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


prostate : n. Mesanenin altında ve sidik yolunun başlangıcında bulunan jenital sisteme ait bir bez, prostat (erkeklerde) prostata.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.


scirrhoid : a. Ur gibi.


shedding : n. Dökülme (Dişlerin dökülmesi veya epidermis'i oluşturan hücrelerin dökülmesi gibi).