Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiculomyelopathy nedir?

radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


bunch : n. Salkım, demet, deste.


catagenesis : n. Geçici olarak büyümüş bir organın, bir seri katabolik olaylar sonucu tekrar eski haline dönüşü, involüsyon (Doğumu takiben bir süre sonra uterus'un eski haline dönüşü gibi).


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


radiculectomy : n. Spinal sinir kökünün ameliyatla çıkarılması.


recall : n. Hafıza işleminin bir bölümü, çağrışım.


rosacea : n. Yanaklarda ve burunda görülen akneye benzer bir deri hastalığı, acne rosacea.


spiradenitis : n. Ter bezi iltihabı.


squamoid : a. Pula benzeyen, pul şeklinde.