Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiculomeningomyelitis nedir?

radiculomeningomyelitis : n. Sinir kökleri, meninksler ve omuriliğin iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


oath : n. Yemin


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


protoplasia : n. Dokunun başlangıç haldeki ilk gelişimi, hücrelerin dokuyu oluşturmak üzere gösterdiği ön gelişim, protoplazi.