Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiculomedullary nedir?

radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


endometroid : a. Endometre benzer.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


myitis : n. Kas iltihabı.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


pyosepticemia : n. Piyemi ve septisemi'nin birarada bulunuşu, piyoseptisemi.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


sigmoidoscope : n. Sigomidi muayenesi için kullanılan spekülom.


splenogram : n. Kontrast madde verildikten sonra dalağın radyolojik olarak incelenmesi.


subpubic : a. Çatı (kemik) altı, pubis altında bulunan.