Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculomedullary nedir?

radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


desiccation : n. Kurutma.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


oligocholia : n. Safra yokluğu (azalması), oligokoli.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


polynucleate : a. Çok nüveli.


scotomatous : a. Skotoma ait.


septum : n. Bölme perde, organ veya boşluğu kısımlara ayıran perde şeklinde ince bölme.