Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiculomedullary nedir?

radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


megacoly : n. See: Megacolon.


myringa : n. Timpan zarı.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


periotic : a. Kulağı saran, kulak çevresinde bulunan.