Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiculoganglionitis nedir?

radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


fibrogen : See: Fibrinogen.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


hysterogenic : a. Histeriye sebep olan histeri nöbeti yaratan.


mammillitis : n. See: Thelitis.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


scotomagraph : n. Skotomu kaydeden alet.


seromucous : a. Hem seröz hem de mükoz olan.


snuff : n. 1. Toz halindeki herhangi bir maddeyi burnuna çekmek; 2. Burundan çekilen toz halindeki madde, bu nitelikte ilaç.


sport : n.&v. 1. Asıl halinden değişik şeklide meydana gelen hayvan veya bitki, hilkat garibesi; 2. Aslından başka türlü olmak.