Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculoganglionitis nedir?

radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxism : n. Gıda zehirlenmesi.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


megal : pref. See: mega.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


obstinacy : n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.


rheumatoid(al) : a. See: Rheumatic


salivate : v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tükürük salgılamak; 2. Bol tükürük çıkarttırmak, tükürük salgılattırmak.


suprahepatic : a. Karaciğer üstünde.


treponemicidal : a. Treponema cinsi bakterileri öldürücü.