Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculoganglionitis nedir?

radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cicatricotomy : n. Gerilim gösteren nedbe üzerine kesit yapma.


collodium : n. See: Collodion.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


habenular : a. Habenulaya ait.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


psychometrician : n. Psikometri uzmanı.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.