Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculectomy nedir?

radiculectomy : n. Spinal sinir kökünün ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


podophyllum : n. 1. "Podophyllum peltatum"un kurumuş gövde ve kökleri; 2. Bunlardan çıkarılan müshil.


polyhedral : a. Çok taraflı veya yüzeyli.