Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiculectomy nedir?

radiculectomy : n. Spinal sinir kökünün ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


mediastinoscopy : n. Mediastinumdaki oluşumların medaistinoskop aracılığıyla muayenesi, medaistinoskopi.


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


postmedian : a. Orta-enine çizginin arkasında bulunan.


premortal : a. Öldükten sonra olan.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.