Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiculectomy nedir?

radiculectomy : n. Spinal sinir kökünün ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


janiceps : n. İki yüzlü hilkat garibesi, yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler.


maschale : n. Koltuk altı.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


mitral : a. Kalbde iki yapraklı kapağa ait (sol atrium ve sol karıncık arasında), mitral, mitralis.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


perioosteits : n. See: Periostitis.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


pial : a. Pia mater'e ait.


pityroid : a. Kepeksi, kepek şeklinde, kepekli.


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.


siderofibrosis : n. Demir çökmesi ile müterafık fibroz.