Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radicular nedir?

radicular : a. Köke ait, köksel, radiküler, radicularis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpomycosis : n. Mantarın sebep oludğu vagina iltihabı.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


gerontoxon : n. İhtiyarlarda korneanın çevre kısmında meydana gelen tam ve eksik halka biçiminde beyazlık, ihtiyarlık halkası.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


merocele : n. Femur fıtığı, merosel.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.


nephroblastoma : n. Embriyonik doku ihtiva eden böbrek neoplazması.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.