Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radicular nedir?

radicular : a. Köke ait, köksel, radiküler, radicularis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoplast : n. See. cytoplasm.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


oligotrichia : n. Saç tellerinin (kılların) doğuştan ince olması, ince kıllılık, oligotriki, oligotrikoz.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


osteoplaque : n. Kemik tabakası.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


pincement : n. Masajda yapılan çimdikleme hareketi, çimdikleme ile yaılan masaj.