Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiculalgia nedir?

radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


demucosation : n. Herhangi birorgan mukozasının ameliyatla çıkarılması.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


morbilli : n. Kızamık.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.