Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiculalgia nedir?

radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.


potentia : n. Güç, kuvvet, enerji.