Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiculalgia nedir?

radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


climacteric : a.climacterium'a ait.


couveuse : n. Yenidoğan'ın özellikle erken doğmuş bebeğin konulduğu inkübatör, küvez.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


multimammae : n. İkiden fazla meme bulunması hali.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.