Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiculalgia nedir?

radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


hammer : n. See: Malleus.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


phlegmonoid : a. Flegmon'a benzeyen.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


remedy : n. İlaç, deva, çare.


rhizodontropy : n. Bir diş köküne suni kron tesbit edilmesi.


sanguinopoietic : a. Kan yapıcı, kan yapan.