Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radicula nedir?

radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypnea : n. Solunumun normalden az sayıda oluşu.


celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


endometritis : n. Rahim (uterus) mukozasının iltihabı.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


rectocolitis : n. Rektum ve kalın barsağın iltihabı, rektokolit.


rhinorrhagia : n. Aşırı burun kanaması, burundan bol miktarda kan gelme, rinoraji.


sialoid : a. 1. Tükürükle ilgili; 2. tükürük niteliğinde, tükürüğe benzer.