Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radicula nedir?

radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


pachyostosis : n. Kemki hipertrofisi, pakiyostoz.