Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radicula nedir?

radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


placentoid : n. Plasenta şeklinde.


pododynia : n. Ayak ağrısı.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.