Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radicula nedir?

radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


glomerulitis : n. Böbrek yumaklarının iltihabı, glomerülit.


inheritance : n. 1. Kalıtsal özelliklerin anne ve babadan çocuğa geçmesi, soyaçekim, irsiyet, kalıtım; 2. Kalıtım yoluyla anne-babadan çocuğa geçen özellikler, kalıt.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


oligopnea : n. Ağır solunum.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


porphyrinuria : n. İçinde porfirin bulunan koyu kırmızı bir idrar çıkarılması, porfirinüri.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


ramitis : n. Sinir kökü iltihabı.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


sexy : a. Cinsel cazibe gösteren, cinsel cazibeye sahip.