Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radicle nedir?

radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


dicephalous : a. İki başlı olan.


eunuch : n. Hadım.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


gastroplasty. : n. Midenin plastik tamiri.


glossocele : n. Dil şişmesi.


subintimal : a. İntima altında.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.