Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radicle nedir?

radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariated : a. Et veya kemikleri çürümüş.


chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


leukonychia : n. Tırnakların anormal beyazlığı (tamamen veya nokta veya çizgi halinde olur).


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.


polocyte : n. Kuup cismi


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.


sacro : pref. Sakruma ait.