Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radicle nedir?

radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


diarrhea : n. İshal, diyare.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


peracidity : a. Aşırı asidite.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


pomatum : n. See: Pomade.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


splenogenic : a. Dalaktan kaynaklanan, dalaktan gelişen.


sugar : n. biochem. Şeker.