Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radicle nedir?

radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


metachromatic : a. 1. Aynı boya ile farklı renklerde boyanma bölgeleri gösteren; 2. Boya renginden değişik renkte boyanan.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.