Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radicle nedir?

radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


clitorism : n. Klitorisin hipertrofisi.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


goitre : n. Tiroid guddesinin büyümesi.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


schizoid : a. 1. Şizofreniye benzeyen; 2. Şizofreni ile sıhhatlilik arasındaki ruhi psikopati, şizoid.