Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radical nedir?

radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.

radical operation : Tedavi etme gayesinigüden, kat'i neticeye gitmek için yapılan ameliyat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


eccyesis : n. Dış gebelik.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gerontoxon : n. İhtiyarlarda korneanın çevre kısmında meydana gelen tam ve eksik halka biçiminde beyazlık, ihtiyarlık halkası.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


intra-orbital : a. Göz boşluğu içinde.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


lymphopathia : n. Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


osseocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.