Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radical nedir?

radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.

radical operation : Tedavi etme gayesinigüden, kat'i neticeye gitmek için yapılan ameliyat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


circumocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


iridomalacia : n. İrisin yumuşaması, iridomalasi.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


molimen : n. Gayret.


onychomadesis : n. Tırnakların tamamen kaybı.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


propulsion : n. 1. Öne doğru eğilerek yürüme; 2. Öne doğru düşme eğiliim.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.


serosa : n. Seröz zar.