Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radical nedir?

radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.

radical operation : Tedavi etme gayesinigüden, kat'i neticeye gitmek için yapılan ameliyat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


boric : a. biochem. Borik, borakslı.


caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


consciousness : n. Bilinç, his.


dopa : n. Dokularda tirozin (tyrosine)'in parçalanmasıyla oluşan, adrenalin ve noradrenalin öncüsü kimyasal madde.


ephedrine : n. biochem. Sempatomimetik bir bileşim olup, önce ephedra'dan elde edilmiştir (C10H15NO).


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


odontomous : n. Diş sürme sebebiyle diş etleri şişmiş.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


oral : a. Ağza ait, oralis.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.