Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radical nedir?

radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.

radical operation : Tedavi etme gayesinigüden, kat'i neticeye gitmek için yapılan ameliyat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


omagra : n. Omuz romatizması.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


parectasia : n. See: Parectasis.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


projectile : a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye doğru atıcı; 2. Atılabilen veya fırlatılabilen şey (taş veya mermi gibi).


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).