Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radical nedir?

radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.

radical operation : Tedavi etme gayesinigüden, kat'i neticeye gitmek için yapılan ameliyat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


euphoric : a. Öfori gösteren.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


indicator : n. biochem. Asit veya alkali mevcudiyetini bildiren ecza, endikatör.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


schizophasia : n. Anlaşılmaz ve saçma konuşma.


semen : n. Ersuyu, sperma, meni, tohum, bel.


sigmoidoscope : n. Sigomidi muayenesi için kullanılan spekülom.


siriasis : n. Güneş çarpması.


sphincteral : a. Sfinkter'le ilgili.