Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiation nedir?

radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.

adaptive radiation : Bir tek kökten türeyen ve ortam şartlarına bağlı olarak birbirlerinden farklar arzeden canlıların gelişimi;


ionizing radiation : Bir atoma çarptığı zaman ondan enerji koparan ışınım;


optic radiation : Corona radiata'nın devamı olan ve özellikle corpora geniculare ve tractus opticus'dan kaynaklanan lif demeti;


tegmental radiation : Capsula interna'nın arka kısmından çıkıp kortekse doğru dağılarak giden lifler;


thalamic radiation : Thalamus opticus'dan çıkıp beyin yarım küresine dağılan lif demeti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


interclavicular : a. Klavikular arası.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


ictus : n. 1. darbe; 2. Beyin kanaması, inme; 3. Nöbet, kriz (patolojik bir olayın ani olarak meydana gelmesi), iktus.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


litter : n. Sedye


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


necrose : v. Gangrenleşmek.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).


sinistrality : n. Solaklık.


sporadic : a. Hastalığın bir memleketin yalnız tek tük yerlerinde görülmesi, geniş sahalara yayılmamış olması, sporadik.


stethalgia : n. Göğüs veya göğüs duvarı ağrısı.


streptococcicide : n. Streptokokları sebep olduğu herang bir enfeksiyon, streptokok enfeksiyonu.