Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiation nedir?

radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.

adaptive radiation : Bir tek kökten türeyen ve ortam şartlarına bağlı olarak birbirlerinden farklar arzeden canlıların gelişimi;


ionizing radiation : Bir atoma çarptığı zaman ondan enerji koparan ışınım;


optic radiation : Corona radiata'nın devamı olan ve özellikle corpora geniculare ve tractus opticus'dan kaynaklanan lif demeti;


tegmental radiation : Capsula interna'nın arka kısmından çıkıp kortekse doğru dağılarak giden lifler;


thalamic radiation : Thalamus opticus'dan çıkıp beyin yarım küresine dağılan lif demeti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


obeliac : a. Obelyona ait.


podalgia : n. ayak ağrısı.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


pylorospasm : n. Mide ile duodenum arasındaki orifisin fonksiyonel tıkanıklığı.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


rose : n. 1. Gül; 2. Yılancık.


strap : n.&v. 1. Yapışkan şerit, yapışkan bant, plaster; 2. Yapışkan şertil etesbit etmek, plaster'le tutturmak.


thrombosed : a. İçinde pıhtı (thrombus) bulunan, pıhtılı, pıhtılaşmış.


trajector : n. Yara içindeki kurşunun yerini belirlemede kullanılan alte.


transanimation : n. Zehirlenmiş bir şahsı ağız yolu ile yapılan sun'i solunumla canlandırma.


urethroblennorrhea : n. Üretradan cerahat çıkması.