Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiation nedir?

radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.

adaptive radiation : Bir tek kökten türeyen ve ortam şartlarına bağlı olarak birbirlerinden farklar arzeden canlıların gelişimi;


ionizing radiation : Bir atoma çarptığı zaman ondan enerji koparan ışınım;


optic radiation : Corona radiata'nın devamı olan ve özellikle corpora geniculare ve tractus opticus'dan kaynaklanan lif demeti;


tegmental radiation : Capsula interna'nın arka kısmından çıkıp kortekse doğru dağılarak giden lifler;


thalamic radiation : Thalamus opticus'dan çıkıp beyin yarım küresine dağılan lif demeti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


genito : a. tenasüli.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.