Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiation nedir?

radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.

adaptive radiation : Bir tek kökten türeyen ve ortam şartlarına bağlı olarak birbirlerinden farklar arzeden canlıların gelişimi;


ionizing radiation : Bir atoma çarptığı zaman ondan enerji koparan ışınım;


optic radiation : Corona radiata'nın devamı olan ve özellikle corpora geniculare ve tractus opticus'dan kaynaklanan lif demeti;


tegmental radiation : Capsula interna'nın arka kısmından çıkıp kortekse doğru dağılarak giden lifler;


thalamic radiation : Thalamus opticus'dan çıkıp beyin yarım küresine dağılan lif demeti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


cribrose : a. Kalbursu, kalbur gibi, cribrosus.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


interdental : a. Dişlerarası.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


palm : n. Avuç içi, aya, palma.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.