Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiation nedir?

radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.

adaptive radiation : Bir tek kökten türeyen ve ortam şartlarına bağlı olarak birbirlerinden farklar arzeden canlıların gelişimi;


ionizing radiation : Bir atoma çarptığı zaman ondan enerji koparan ışınım;


optic radiation : Corona radiata'nın devamı olan ve özellikle corpora geniculare ve tractus opticus'dan kaynaklanan lif demeti;


tegmental radiation : Capsula interna'nın arka kısmından çıkıp kortekse doğru dağılarak giden lifler;


thalamic radiation : Thalamus opticus'dan çıkıp beyin yarım küresine dağılan lif demeti.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


cholecyanin : n. biochem. See: Bilicyanine.


clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


eczematous : a. Ekzemalı.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


heroinomania : n. See: Heroinism.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


myositis : n. kas iltihabı, miyozit.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.