Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiate nedir?

radiate : a. Bir merkezden etrafa dağıtıp yayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.


sleeptalking : n. Uykuda konuşma,


sporotrichum : n. "Sporotrichum schenkii" başta olmak üzere bazı türlerinin sporotrikoz'a sebep olduğu bir mantar cinsi.


steeping : n. Suda bırakıp ıslatma, demlendirme, bir maddeyi suda ıslatıp özünü çıkarma.