Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiate nedir?

radiate : a. Bir merkezden etrafa dağıtıp yayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


centipede : n. Chilopoda sınıfına mensup herhangi bir eklembacaklı, özellikle kırkayak.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


craniopharyngeal : a. Kafatası ve farenkse ait.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


menarche : n. Adet (aybaşı kanı) başlangıcı.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.