Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiant nedir?

radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


galeropsia : n. Galeropia.


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.