Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiant nedir?

radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


choler : n. Safra choledochus.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


exacrinous : a. Bir guddenin dış salgısına ait.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


fold : n. Kat, kıvrım.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


physicist : n. Fizik alimi, tabii bililre uzmanı, tabiatçı, fizikçi.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


overalimentation : n. Fazlabeslenme, vücutta yağ depolanmasına uzanan aşırı beslenme.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


rouleau : n. (pl. rouleaux). Mikroskopta dizilmiş paralar gibi görünen alyuvarlar kümesi.