Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiant nedir?

radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


eduction : n. Narkoz almış hastayı tekrar normal durumuna getirme, genel anestezi'den sonra hastayı ayıltma.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


fragilitas : n. Se: fragility.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


healthless : a. Hasta.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


pantophobia : n. See: panophobia.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


pericysteum : n. 1. Mesaneyi çeviren bağ dokusu; 2. kisti saran dış tabaka, kist kapsülü.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon