Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiant nedir?

radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


leukoencephalitis : n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.


lienorenal : a. Dalakla böbreğe ait.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


osphresis : n. Koklama duyusu.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


promontory : n. Çıkıntı, promontrium.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.