Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

radiant nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


colo(u)r : n. 1. Renk; 2. Boya.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


gonadial : a. See: gonadal.


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


pathomania : n. Delilik.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.