Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radiant nedir?

radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


diaplex : n. Üçüncü ventrikülün koroid ağı, diyapleks.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


kinesiology : n. Hareketlerin bilimsel incelenmesi, hareketbilim, kinezyoloji.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


odontotechny : n. See: Dentistry.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.


roentgenogram : n. röntgen ışınları ile alınan resim (filim), radyogram, radyograf.


schist(o)- : pref. Yarık, çatlak.