Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radial nedir?

radial : a. Radyusa ait, radyal, radialis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


glacial : a. biochem. Buza benzer.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).