Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radiad nedir?

radiad : a. Dış tarafa doğru.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


intrapleural : a. Plevraiçi.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


prognostic : a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


serodiagnosis : n. Serum reaksiyonları ile hastalık teşhisi koyma.