Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

radiad nedir?

radiad : a. Dış tarafa doğru.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


corticotrophin : n. See: Corticotropin.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.